Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη

Κοινωφελές ίδρυμα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου του 2008.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη

Κοινωφελές ίδρυμα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου του 2008.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ

Stay Connected

Συνεχίζεται και Φέτος Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2017 με πρωτοβουλία της Γ.Γ. Ελισάβετ Χατζηγάκη, συνεχίζεται και φέτος με μοναδικό σκοπό

“Θέλουμε να προσφέρουμε όσο και όπου
μπορούμε, με τις δυνάμεις και τα μέσα που
διαθέτουμε, σε αυτούς που χρειάζονται ένα
χέρι βοηθείας και αλληλεγγύης.”

Στέλιος Χατζηγάκης

Πρόεδρος και Συνιδρυτής Πολιτιστικού Ιδρύματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ