Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη

Κοινωφελές ίδρυμα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου του 2008.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη

Κοινωφελές ίδρυμα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου του 2008.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ

Επίσκεψη στη Δομή Προστασίας Γυναικών της ΑΡΣΙΣ

Ιστορίες γυναικών, θυμάτων trafficking και έμφυλης βίας, μικρών κοριτσιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές ως συνέπεια ενδοοικογενειακής κακοποίησης είναι μόνο μερικές

“Θέλουμε να προσφέρουμε όσο και όπου
μπορούμε, με τις δυνάμεις και τα μέσα που
διαθέτουμε, σε αυτούς που χρειάζονται ένα
χέρι βοηθείας και αλληλεγγύης.”

Στέλιος Χατζηγάκης

Πρόεδρος και Συνιδρυτής Πολιτιστικού Ιδρύματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ