Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη

Κοινωφελές ίδρυμα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου του 2008.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη

Κοινωφελές ίδρυμα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου του 2008.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ

Δωρεά ΑΡΣΙΣ

Το Ίδρυμα Χατζηγάκη Στηρίζει το Έργο της ΑΡΣΙΣ ΑΘΗΝΑ | 01.09.2021: Το Ίδρυμα Χατζηγάκη προχώρησε σε σημαντική δωρεά επίπλων με σκοπό

“Θέλουμε να προσφέρουμε όσο και όπου
μπορούμε, με τις δυνάμεις και τα μέσα που
διαθέτουμε, σε αυτούς που χρειάζονται ένα
χέρι βοηθείας και αλληλεγγύης.”

Στέλιος Χατζηγάκης

Πρόεδρος και Συνιδρυτής Πολιτιστικού Ιδρύματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ