Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη

Κοινωφελές ίδρυμα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου του 2008.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη

Κοινωφελές ίδρυμα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου του 2008.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ

Στα Εγκαίνια των Εκ. Προγραμμάτων Σύγχρονης Τέχνης στη Λέσβο

ΛΕΣΒΟΣ | 07.08.20: Το Ίδρυμα Χατζηγάκη oλοκλήρωσε χρηματική δωρεά στη μη-κερδοσκοπική καλλιτεχνική πλατφόρμα K-Gold Temporary Gallery για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων

“Θέλουμε να προσφέρουμε όσο και όπου
μπορούμε, με τις δυνάμεις και τα μέσα που
διαθέτουμε, σε αυτούς που χρειάζονται ένα
χέρι βοηθείας και αλληλεγγύης.”

Στέλιος Χατζηγάκης

Πρόεδρος και Συνιδρυτής Πολιτιστικού Ιδρύματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ