Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη

Ιδρύθηκε Ιούλιο 2008 | Κοινωφελές Ίδρυμα μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα με άξονες τον Πολιτισμό, την Αλληλεγγύη και την Κοινωνική Προσφορά.

 

“Θέλουμε να προσφέρουμε όσο και όπου
μπορούμε, με τις δυνάμεις και τα μέσα που
διαθέτουμε, σε αυτούς που χρειάζονται ένα
χέρι βοηθείας και αλληλεγγύης.”

Στέλιος Χατζηγάκης
Πρόεδρος και Συνιδρυτής Πολιτιστικού Ιδρύματος

Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη

Ιδρύθηκε Ιούλιο 2008  | Κοινωφελές Ίδρυμα µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα με άξονες τον Πολιτισμό, την Αλληλεγγύη και την Κοινωνική Προσφορά.

 

“Θέλουμε να προσφέρουμε όσο και όπου
μπορούμε, με τις δυνάμεις και τα μέσα που
διαθέτουμε, σε αυτούς που χρειάζονται ένα
χέρι βοηθείας και αλληλεγγύης.”

Στέλιος Χατζηγάκης
Πρόεδρος και Συνιδρυτής Πολιτιστικού Ιδρύματος

Τα Νέα μας

Επίσκεψη στη Δομή Προστασίας Γυναικών της ΑΡΣΙΣ

Ιστορίες γυναικών, θυμάτων trafficking και έμφυλης βίας, μικρών κοριτσιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές ως συνέπεια ενδοοικογενειακής κακοποίησης είναι μόνο μερικές