Με χαρά ανακοινώνουμε ότι υποστηρικτής στο Πρόγραμμα Πακέτα Αγάπης είναι η Aegean Airlines.

Το προηγούμενο διάστημα, μία σειρά από δωρεές πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερα από 15.000 είδη (προϊόντα υγιεινής και οικιακού εξοπλισμού) σε 5 διαφορετικά σημεία της Ελλάδος για την κάλυψη πάγιων αναγκών κοινωνικών δομών και κοινωνικών συσσιτίων.

Η Aegean Airlines συνεισέφερε άμεσα στην μεγάλη αλυσίδα προσφοράς του Ιδρύματος με ιδιαίτερη έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Μάλιστα, μέλη από την ομάδα εργαζόμενων της Aegean Airlines στην Αθήνα, συμμετείχαν και στα Γεύματα Αγάπης, υποστηρίζοντας στην προετοιμασία και διανομή 200+ γευμάτων τον Απρίλιο 2024.