Πρόγραμμα Παιδεία & Περιβάλλον — Διαβάζω | Μαθαίνω | Δρω

Ξεκίνησε πιλοτικά το Μάϊο 2022 από τα Τρίκαλα με σκοπό να συνεισφέρει ενεργά σε 2 βασικούς άξονες.

Ο 1ος Κύκλος υλοποιήθηκε Σεπτέμβριο 2022 – Ιούνιο 2023.

Ο 2ος Κύκλος έχει προγραμματισθεί να ξεκινήσει Οκτώβριο 2023 – Ιούνιο 2024.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |

 Βιωματική Εκπαίδευση

Με στόχο τη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση γύρω από τη βιωσιμότητα, την κλιματική αλλαγή, την μόλυνση του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία, την υπεύθυνη κατανάλωση μεταξύ άλλων.

Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων

Με βιβλία, τεχνολογικό, εκπαιδευτικό, αθλητικό εξοπλισμό μέσα από στοχευμένες δωρεές για την προώθηση της πολυδιάστατης, ποιοτικής εκπαιδευτικής εμπειρίας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |  

Βιωματική Δράση

Με πρωτοβουλίες στην φύση όπως, δενδροφυτεύσεις, δημιουργία σχολικών κήπων, καθαρισμούς ακτών σε συνεργασία με Δήμους και τοπικούς φορείς.

Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο να επιφέρει ουσιαστική κοινωνική αλλαγή μέσα από την στήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσα από την:
1. Προώθηση κυκλικών και βιώσιμων πρακτικών
2. Ενδυνάμωση της βιωματικής εκπαιδευτικής εμπειρίας
3. Διεύρυνση της περιβαλλοντικής συνείδησης – καταπολέμηση του περιβαλλοντικού αναλφαβητισμού
4. Ουσιαστική αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες

Απομακρυσμένες Σχολικές Κοινότητες

Tο πρόγραμμα διενεργείται σε ακριτικά νησιά και δυσπρόσιτα ορεινά χωριά με σκοπό την ενδυνάμωση απομακρυσμένων σχολικών κοινοτήτων.

Με τρία βασικά κριτήρια:
1. Γεωγραφική Θέση
2. Μονοθέσια Σχολεία
3. Ελλείψεις σε Υλικό, Εξοπλισμό, Υποδομές

Υπό την Αιγίδα

Εταίροι

 

Χορηγοί Επικοινωνίας

  

Υποστηρικτές

 

           

           

 
Για τα Δελτία Τύπου εδώ