Πρόγραμμα Παιδεία & Περιβάλλον — Διαβάζω | Μαθαίνω | Δρω

Ο 2ος Κύκλος |

Οκτώβριος 2023 – Ιούνιος 2024

Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι επόμενοι σταθμοί καθώς και η διευρυμένη στόχευση του Προγράμματος για τον 2ο Κύκλο.