Το Ίδρυµα Παν. Χρ. Χατζηγάκη προσφέρει δωρεάν εξετάσεις, υποτροφίες και οικονοµική ενίσχυση στις
οικογένειες των Αστυνοµικών, πεσόντων στο καθήκον.

Αλληλεγγύη και στήριξη στις οικογένειες Ελλήνων Αστυνοµικών, προσφέρει το Ίδρυµα Χατζηγάκη. (1) Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις από τον Όµιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, (2) δωρεάν οφθαλµολογικές εξετάσεις από το Οφθαλµολογικό Κέντρο Αθηνών, (3) υποτροφίες από το PIERCE-DEREE College καθώς και (4) οικονοµική στήριξη στις οικογένειες αυτές, αποτελούν τη βάση της κοινωφελούς προσπάθειας.

Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιείται στις 11 Δεκεµβρίου, 2015 και ώρα 12:00, στο Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως, αίθουσα Μπακογιάννη, παρουσία του Υπουργού Δηµοσίας Τάξεως και του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Χορηγοί αυτής της εκδήλωσης: ο Όµιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, το PIERCE – DEREE – Αµερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος και το Oφθαλµολογικό Κέντρο Αθηνών.

Λίγα λόγια για το Ίδρυµα Παν. Χρ. Χατζηγάκη:
Το Ίδρυµα Παν. Χρ. Χατζηγάκη, είναι κοινωφελές ίδρυµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε
στις 16 Ιουλίου του 2008. Ξεκίνησε τη δράση του το 2012 και φέρει το όνοµα του συγγραφέα Παναγιώτη
Χατζηγάκη, ο οποίος δώρισε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του για τη σύσταση και τη λειτουργία
του Ιδρύµατος. Στους βασικούς σκοπούς, περιλαµβάνονται οι κοινωφελείς, πολιτιστικές και
αναπτυξιακές δράσεις µε έµφαση στην πρόνοια, την παιδεία και τον πολιτισµό.

Δήλωση του Προέδρου του Ιδρύματος Χατζηγάκη

Ο κ. Στέλιος Χατζηγάκης, πρόεδρος του Ιδρύµατος Χατζηγάκη, δηλώνει: «Η οργανωµένη ιδιώτικη πρωτοβουλία µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής, µε έργο κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς. Κάθε συνάνθρωπο που βοηθάµε είναι και ένα λιθαράκι σ’ένα καλύτερο µέλλον για τον τόπο και για όλους µας.»

Ενεργή συνεισφορά με ένα κλικ

Ο καθένας µπορεί να συνεισφέρει ενεργά, µ’ένα «κλικ» στην επίσηµη ιστοσελίδα του Ιδρύµατος
Χατζηγάκη: http://chatzigakisfoundation.gr/ ή στην σελίδα στο facebook: The-Chatzigakis-Foundation-746759488679705/?fref=ts