Πρώτο Δ.Σ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Χατζηγάκη (9μελές) από 19.9.2008 έως 07.05.2010 [1]

Πρόεδρος: Παναγιώτης Χρ. Χατζηγάκης (Ιδρυτής)
Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μ. Χατζηγάκης (Συνιδρυτής)
Γραμματέας: Γεώργιος Παπαθανασιάδης
Ταμίας: Κωνσταντίνος Χατζηαντωνίου
Μέλη: Αλέξης Χατζηγάκης
            Δημήτρης Αγγελής
            Ηλίας Κεφαλάς
            Κωνσταντίνος Μπάλας
            Κωνσταντίνος Τσιρόπουλος

____
[1] Στη συνεδρίαση της 20ης-11-2009 ο Πρόεδρος Παναγιώτης Χατζηγάκης και τα μέλη Γεώργιος Παπαθανασιάδης, Κωνσταντίνος Χατζηαντωνίου, Ηλίας Κεφαλάς, Κωνσταντίνος Τσιρόπουλος και Δημήτρης Αγγελής υπέβαλαν την παραίτησή τους. Στόχος ήταν η μείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. Την ίδια περίοδο απεβίωσε το μέλος Κωνσταντίνος Μπάλας
Στο Δ.Σ. εισήλθαν οι Ζήσης Ποντίκης, Αγγελική Πολυχρονοπούλου-Αντωνίου και Κωνσταντίνος Τασούλας. Το νέο Δ.Σ. σχηματίστηκε ως εξής:
– Πρόεδρος: Στυλιανός Μ. Χατζηγάκης
– Αντιπρόεδρος: Ζήσης Ποντίκης
– Γραμματέας: Αλέξης Χατζηγάκης
– Ταμίας: Κωνσταντίνος Τασούλας
– Μέλος: Αγγελική Πολυχρονοπούλου-Αντωνίου
Η μείωση των μελών του Δ.Σ. δεν έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Κληροδοτημάτων και το παραπάνω συμβούλιο επί της ουσίας δεν υφίσταται. Τα μέλη που παραιτήθηκαν στην συνεδρίαση της 20ης-11-2009 ανακάλεσαν την παραίτησή τους κατά τη συνεδρίαση της 07ης-05-2010, όταν και πραγματοποιήθηκε μόνο η αντικατάσταση του αποβιώσαντος Κ. Μπάλα από τον Κ. Τασούλα.

 

——————————
Δ.Σ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Χατζηγάκη από 07.05.2010 ως 27.04.2011 [2]

Πρόεδρος: Παναγιώτης Χρ. Χατζηγάκης
Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μ. Χατζηγάκης
Γραμματέας: Γεώργιος Παπαθανασιάδης
Ταμίας: Κωνσταντίνος Χατζηαντωνίου
Μέλη: Αλέξης Χατζηγάκης
              Δημήτρης Αγγελής
              Ηλίας Κεφαλάς
              Κωνσταντίνος Τσιρόπουλος
              Κωνσταντίνος Τασούλας*

* Ο Κωνσταντίνος Τασούλας αντικατέστησε τον αποβιώσαντα Κωνσταντίνο Μπάλα

____
[2] Στη συνεδρίαση της 20ης-09-2010 ο Πρόεδρος Παναγιώτης Χατζηγάκης και τα μέλη Γεώργιος Παπαθανασιάδης, Κωνσταντίνος Χατζηαντωνίου, Ηλίας Κεφαλάς, Κωνσταντίνος Τσιρόπουλος και Δημήτρης Αγγελής υπέβαλαν εκ νέου την παραίτησή τους με στόχο την μείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ.
Στο Δ.Σ. εισήλθαν οι Ζήσης Ποντίκης, Αγγελική Πολυχρονοπούλου-Αντωνίου και Κωνσταντίνος Τασούλας. Το νέο Δ.Σ. σχηματίστηκε ως εξής:
– Πρόεδρος: Στυλιανός Μ. Χατζηγάκης
– Αντιπρόεδρος: Ζήσης Ποντίκης
– Γραμματέας: Αλέξης Χατζηγάκης
– Ταμίας: Κωνσταντίνος Τασούλας
– Μέλος: Αγγελική Πολυχρονοπούλου-Αντωνίου
Ωστόσο, το ανωτέρω Δ.Σ. ουσιαστικά δεν υφίσταται, διότι στη συνεδρίαση της 20ης-01-2011, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος ανακλήθηκε το πρακτικό της 20ης-09-2010 και το Δ.Σ. παρέμεινε ως είχε προ των ανωτέρω παραιτήσεων των μελών του.

 

——————————
Δ.Σ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Χατζηγάκη (5μελές) από 27.04.2011 ως 21.11.2011

Πρόεδρος: Στυλιανός Μ. Χατζηγάκης
Αντιπρόεδρος: Αλέξης Χατζηγάκης
Γραμματέας: Ζήσης Ποντίκης*
Ταμίας: Κωνσταντίνος Τασούλας
Μέλος: Δημήτρης Αγγελής

* Ο Ζήσης Ποντίκης αντικατέστησε τον αποβιώσαντα Παναγιώτη Χατζηγάκη.
Στην συνεδρίαση της 27ης-04-2011 παραιτήθηκαν παραιτήθηκαν τα μέλη Γεώργιος Παπαθανασιάδης, Κωνσταντίνος Χατζηαντωνίου, Ηλίας Κεφαλάς και Κωνσταντίνος Τσιρόπουλος και το συμβούλιο από τούδε και εξής μειώθηκε σε πενταμελές.

 

——————————
Δ.Σ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Χατζηγάκη από 21.11.2011 ως 10.07.2013

Πρόεδρος: Στυλιανός Μ. Χατζηγάκης
Αντιπρόεδρος: Αλέξης Χατζηγάκης
Γραμματέας: Ζήσης Ποντίκης
Ταμίας: Κωνσταντίνος Τασούλας
Μέλος: Ιωάννης Τεγόπουλος*

* Ο Ιωάννης Τεγόπουλος εισέρχεται στο Δ.Σ. στη θέση του Δημήτρη Αγγελή.

 

——————————
Δ.Σ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Χατζηγάκη από 10.07.2013 έως 07.05.2014

Πρόεδρος: Στυλιανός Μ. Χατζηγάκης
Αντιπρόεδρος: Αλέξης Χατζηγάκης
Γραμματέας: Ελισάβετ Στ. Χατζηγάκη*
Ταμίας: Κωνσταντίνος Τασούλας
Μέλος: Ιωάννης Τεγόπουλος

* Η Ελισάβετ Στ. Χατζηγάκη αντικατέστησε τον παραιτηθέντα Ζήση Ποντίκη.

 

——————————
Δ.Σ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Χατζηγάκη από 07.05.2014 έως 28.02.2018

Πρόεδρος: Στυλιανός Μ. Χατζηγάκης
Αντιπρόεδρος: Αλέξης Χατζηγάκης
Γραμματέας: Ελισάβετ Στ. Χατζηγάκη
Ταμίας: Κωνσταντίνος Τασούλας
Μέλος: Κώστας Σταματόπουλος*

* Ο Κωνσταντίνος Σταματόπουλος αντικατέστησε τον παραιτηθέντα Ιωάννη Τεγόπουλο.

 

——————————
Δ.Σ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Χατζηγάκη από 28.02.2018 έως 25.06.2020

Πρόεδρος: Στυλιανός Μ. Χατζηγάκης
Αντιπρόεδρος: Αλέξης Χατζηγάκης
Γραμματέας: Ελισάβετ Στ. Χατζηγάκη
Ταμίας: Αργυρώ Πιμπλή*
Μέλος: Κωνσταντίνος Σταματόπουλος

* Η Αργυρώ Πιμπλή αντικατέστησε τον παραιτηθέντα Κωνσταντίνο Τασούλα.

 

——————————
Δ.Σ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Χατζηγάκη από 25.06.2020 έως σήμερα

Πρόεδρος: Στυλιανός Μ. Χατζηγάκης
Αντιπρόεδρος: Αλέξης Χατζηγάκης
Γραμματέας: Ελισάβετ Στ. Χατζηγάκη
Ταμίας: Μιχαήλ Στ. Χατζηγάκης*
Μέλος: Αργυρώ Πιμπλή

* Ο Μιχαήλ Στ. Χατζηγάκης αντικατέστησε τον παραιτηθένατα Κωνσταντίνο Σταματόπουλο.

 


φωτογραφία:  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Χατζηγάκη (25.06.2020 – σήμερα), κάτω: ο Πρόεδρος Στέλιος Χατζηγάκης, το μέλος Αργυρώ Πιμπλή, επάνω: ο Αντιπρόεδρος Αλέξης Χατζηγάκης, η Γ. Γραμματέας Ελισάβετ Χατζηγάκη, ο Ταμίας Μιχαήλ Χατζηγάκης