Το νέο εγχείρημα του Ιδρύματος Χατζηγάκη να δημιουργήσει μία ανανεωμένη, σύγχρονη και πολυδιάστατη βιβλιοθήκη, με πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Στόχοι του εγχειρήματος:

  1. Nα καταστεί το Ίδρυμα σημείο αναφοράς για μαθητές, μελετητές, ερευνητές κ.ο.κ. που κατοικούν στην Αττική και ενδιαφέρονται να αναζητήσουν βιβλιογραφία σχετική με το Περτούλι, την πόλη και τον νομό Τρικάλων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα επιτόπιας μελέτης ή υπό όρους δανεισμού.
  1. Nα διαφυλαχθεί η βιβλιογραφία του γενέθλιου τόπου της οικογένειας Χατζηγάκη, δημιουργώντας μια θεσσαλική κοιτίδα στην πρωτεύουσα.

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής Δρ. Στέλιος Μ. Χατζηγάκης ανέφερε μεταξύ άλλων για το εν λόγω εγχείρημα: «Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο τόσο για το Ίδρυμα, όσο και για την οικογένειά Χατζηγάκη. Η ιστορία της οικογένειάς συμπληρώνει πλέον των 300 χρόνων διαδρομής, καθώς το 1722 εμφανίζεται ο Τριαντάφυλλος Χατζής Μπέρτας, ο οποίος θεωρείται ο γενάρχης της οικογένειας. Η διάνθιση και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης μας με τίτλους της θεσσαλικής και τρικαλινής εργογραφίας γίνεται με στόχο να καταστήσουμε το Ίδρυμά μας μια θεσσαλική κοιτίδα στο κέντρο της Αθήνας.»

Η υποστήριξη του Δημάρχου κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και η προσφορά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων στο εν λόγω εγχείρημα είναι εξαιρετικά σημαντική.