Η σύμπραξη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την υποστήριξη του Πανεπιστημίου στους άξονες της Κοινωνικής Προσφοράς, της Παιδείας και του Πολιτισμού.

Το ΓΠΑ θα είναι επίσημος υποστηρικτής στο εκπαιδευτικό Προγράμμα Παιδεία & Περιβάλλον.

1. Τα θερμοκήπια του ΓΠΑ υποστηρίζουν την υλοποίηση και την δημιουργία πράσινων γωνιών και σχολικών κήπων και παρέχουν τα φυτά για το σύνολο των δράσεων μας στα σχολεία και νηπιαγωγεία σε κάθε νησί.

2.Η δυναμική και πολυμελής εθελοντική ομάδα του ΓΠΑ, η οποία απαρτίζεται από φοιτητές και φοιτήτριες, θα αναλάβει τον σχεδιασμό των διαδραστικών εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών σε όλα τα σχολεία και νηπιαγωγεία που πραγματοποιούνται δράσεις. Εθελοντές φοιτητές και φοιτήτριες θα ακολουθήσουν τις δράσεις στους σταθμούς του προγράμματος.

ΦΤ1: Η ΓΓ Ελισάβετ Σ. Χατζηγάκη σε συνάντηση με τον Πρύτανη του ΓΠΑ, κκ Σπυρίδωνα Κίντζιο και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κκ Ιοαρδάνη Χατζηπαυλίδη. / © ChatzigakisFoundation

ΦΤ2: Πρόγραμμα Παιδεία & Περιβάλλον, Καστελλόριζο 2022/ © ChatzigakisFoundation