Θερμές Ευχές | Από τον Πρόεδρο Δρ. Στέλιο Μ. Χατζηγάκη, τα μέλη του Δ.Σ. & τα επίτιμα μέλη.