Η Γ.Γ. του Ιδρύματος, Ελισάβετ Σ. Χατζηγάκη συνάντησε την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Μαρία Συρεγγέλα, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, με σκοπό τη διεύρυνση του εποικοδομητικού διαλόγου για επερχόμενα έργα του Ιδρύματος σχετικά με την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

#ChatzigakisFoundation