Προϋπολογισμός 2020

Ισολογισμός 2018

Β’ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019

A’ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019

Προϋπολογισμός 2019

Αναθεωρημένος Τελικός Προϋπολογισμός 2018

Αναθεωρημένος Τελικός Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Προϋπολογισμός 2014