Προϋπολογισμός 2023

Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022

Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2021

Προϋπολογισμός 2022

Προϋπολογισμός 2021

Προϋπολογισμός 2020

Ισολογισμός 2018

Β’ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019

A’ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019

Προϋπολογισμός 2019

Αναθεωρημένος Τελικός Προϋπολογισμός 2018

Αναθεωρημένος Τελικός Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Προϋπολογισμός 2014