Εκδήλωση αλληλεγγύης για τις οικογενείες των πεσόντων αστυνομικών

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις από τον Όµιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, δωρεάν οφθαλµολογικές εξετάσεις από το Οφθαλµολογικό Κέντρο Αθηνών, υποτροφίες από το PIERCE-DEREE College καθώς και οικονοµική στήριξη στις οικογένειες αυτές.