2014

Τον Ιούλιο του 2014, σε ειδική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων, έγινε η επίδοση 3 βραβείων με οικονομικό έπαθλο σε αριστούχες μαθήτριες του νομού Τρικάλων, από πολύτεκνες οικογένειες.