Οι θέσπιση υποτροφιών αποτελεί έναν απο τους βασικούς άξονες δράσης του «Πολιτιστικού Ιδρύματος Παν. Χρ. Χατζηγάκη».

2015

Στα πλαίσια τιμητικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε για τις οικογένειες Αστυνομικών πεσόντων στο καθήκον δώθηκαν 11 υποτροφίες από το Αμερικάνικο Κολλέγιο – DEREE College σε 11 οικογένειες.