Διοικητικό Συμβούλιο

Στέλιος Χατζηγάκης
Πρόεδρος

Αλέξης Χατζηγάκης
Αντιπρόεδρος

Ελισάβετ Σ. Χατζηγάκη
Γενική Γραμματέας, Σύμβουλος Επικοινωνίας

Μιχαήλ Σ. Χατζηγάκης
Ταμίας

Αργυρώ Πιμπλή – Χατζηγάκη
Μέλος

Επίτημα Μέλη

Μιχαήλ Δ. Χατζηγάκης
Ελισάβετ (Μπέττυ) Δ. Χατζηγάκη
Θάλεια Σωτηριάδου
Ελισάβετ (Λίζα) Σωτηριάδου
Κώστας Μ. Σταματόπουλος
Σωτήρης Σωτηριάδης
Πέτρος K. Χατζηγάκης

Διοικητικό Προσωπικό – Συνεργάτες

Χρήστος Κουτσούκης, Νομικές Υπηρεσίες
Βασίλης Γάτσιος, Λογιστής
Βασιλική Κοιτίδη, Υπεύθυνη Γραμματείας & Γραφείου Τύπου
Πάνος Ρεκούτης, Διαδικτυακές/ Τεχνικές Υπηρεσίες
Παναγιώτης Χατζηδημητράκης, Τεχνικός Ασφαλείας