Έκθεση Πεπραγμένων

Το Ίδρυμα Χατζηγάκη δημοσιεύει έκθεση πεπραγμένων για το 2012 -2018.
Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε την αναλυτική έκδοση  εδώ.