Ομιλία 1ης Εκδήλωσης

Ομιλία 2ης Εκδήλωσης

Ομιλία 3ης Εκδήλωσης

Ομιλία Προέδρου

Ομιλία Εκδήλωσης ΕΛ