Πρόγραμμα Παιδεία & Περιβάλλον — Διαβάζω | Μαθαίνω | Δρω

Ξεκίνησε πιλοτικά το Μάϊο 2022 από τα Τρίκαλα με σκοπό να συνεισφέρει ενεργά σε 2 βασικούς άξονες.

Ο 1ος Κύκλος υλοποιήθηκε Σεπτέμβριο 2022 – Ιούνιο 2023.

Ο 2ος Κύκλος έχει προγραμματισθεί να ξεκινήσει το 2024.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |

 Βιωματική Εκπαίδευση

Με στόχο την διεύρυνση της περιβαλλοντικής συνείδησης και του περιβαλλοντικού αλφαβητισμού μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση γύρω από την κλιματική αλλαγή, την μόλυνση του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία, τη βιωσιμότητα, την ανακύκλωση μεταξύ άλλων.

Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων

Με βιβλία, τεχνολογικό, εκπαιδευτικό, αθλητικό εξοπλισμό μέσα από στοχευμένες δωρεές για την προώθηση της πολυδιάστατης, ποιοτικής εκπαιδευτικής εμπειρίας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |  

Βιωματική Δράση

Με πρωτοβουλίες -“εκτός τάξης”- στην φύση όπως δενδροφυτεύσεις, δημιουργία σχολικών κήπων, καθαρισμούς ακτών σε συνεργασία με Δήμους και τοπικούς φορείς (π.χ. προσκόπους, οδηγισμό, ΚΔΑΠ, συλλόγους).

Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιφέρει ουσιαστική κοινωνική αλλαγή μέσα από την στήριξη των τοπικών κοινωνιών ξεκινώντας από τα παιδιά. Με στόχους:
1. Προώθηση κυκλικών και βιώσιμων πρακτικών
2. Ενδυνάμωση της βιωματικής εκπαίδευσης, μεταλαμπάδευση δυνατών ερεθισμάτων
3. Διεύρυνση της περιβαλλοντικής συνείδησης και αναδιαμόρφωση τρόπου σκέψης & δράσης
4. Ουσιαστική και ωφέλιμη αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες

Απομακρυσμένες Σχολικές Κοινότητες

Tο πρόγραμμα διενεργείται σε ακριτικά νησιά και δυσπρόσιτα ορεινά χωριά με σκοπό την ενδυνάμωση απομακρυσμένων σχολικών κοινοτήτων.

Με τρία βασικά κριτήρια:
1. Γεωγραφική Θέση
2. Μονοθέσια Σχολεία
3. Ελλείψεις σε Υλικό, Εξοπλισμό, Υποδομές

Υπό την Αιγίδα

Εταίροι

  

Χορηγοί Επικοινωνίας

  

Στρατηγικοί Υποστηρικτές

 

Υποστηρικτές

           

           

 
Για τα Δελτία Τύπου εδώ