Πρόγραμμα Παιδεία & Περιβάλλον — Διαβάζω | Μαθαίνω | Δρω

Ο 2ος Κύκλος | 

2024-2025

Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι επόμενοι σταθμοί καθώς και η διευρυμένη στόχευση του Προγράμματος για τον 2ο Κύκλο.