Υποτροφίες |

2015 | Δόθηκαν 11 υποτροφίες σε 11 οικογένειες, σε συνεργασία με το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος — Deree College στα πλαίσια τιμητικής εκδήλωσης αλληλεγγύης για τις οικογένειες Αστυνομικών πεσόντων στο καθήκον. 

 

Βραβεία |

2014 | Επιδόθηκαν βραβεία αριστείας με οικονομικό σε αριστούχες μαθήτριες (Δημοτικού-Γυμνσίου-Λυκείου) πολύτεκνων οικογενειών του νομού Τρικάλων.