Εκθέσεις Πεπραγμένων

Έκθεση πεπραγμένων περιόδου 2019 -2021.
Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε την αναλυτική έκδοση  εδώ.

 

Έκθεση πεπραγμένων περιόδου 2012 -2018.
Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε την αναλυτική έκδοση  εδώ.