Σαν σήμερα | Στις 9 Σεπτεμβρίου 1929 στον θεσσαλικό και αθηναϊκό Τύπο καταγράφεται η είδηση της απαγωγής του Γερουσιαστή Σωτήρη Χατζηγάκη από την συμμορία του περιβόητου λήσταρχου Μήτρου Τζατζά.
Το γεγονός συνέβη το πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου, όταν διάφορες οικογένειες Τρικαλινών που παραθέριζαν στο Περτούλι έπεσαν σε ενέδρα των ληστών, κατά την επιστροφή τους στα Τρίκαλα. Πρωταρχικός στόχος των ληστών ήταν η οικογένεια του Αναστάσιου Αβέρωφ, που όμως δεν βρισκόταν ανάμεσα στους παραθεριστές. Έτσι ο Τζατζάς κράτησε ως ομήρους τον Χατζηγάκη και τέσσερεις ακόμα επιφανείς Τρικαλινούς, ζητώντας λίτρα από τις οικογένειές του.

Στις 9-9-1929 η εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» έγγραφε: «ΤΡΙΚΚΑΛΑ, 8 Σεπτεμβρίου. […]. Σήμερον την 9 ½ π.μ. ο λήσταρχος Τζατζάς μετά άλλων πέντε οπαδών του ηχμαλώτισε παρά το χωρίον Περτούλι τον γερουσιαστήν κ. Χατζηγάκην και πέντε ετέρους παραθερίζοντας και ένα υπενωματάρχην. Μετά την πράξιν των οι λησταί μετά των αιχμαλώτων εξηφανίσθησαν προς άγνωστον διεύθυνσιν, ζητούντες ως λύτρα τέσσαρα εκατομμύρια δραχμών»

Εκτός από τις οικογένειες και την τοπική κοινωνία, η είδηση συντάραξε και την Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου, ενώ οι εφημερίδες σε Θεσσαλία και Αθήνα δημοσίευαν καθημερινά άρθρα με λεπτομέρειες της απαγωγής και των προσπαθειών που κατέβαλλαν οι συγγενείς και οι Αρχές για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Η απαγωγή έληξε εννέα ημέρες αργότερα. Η τρικαλινή εφημερίδα «Θάρρος» στις 17 Σεπτεμβρίου 1929 έγγραφε: «Περί την 1 ½ μ.μ. έφθασεν εις Πόρταν πρώτος ο γηραιός πολιτευτής και γερουσιαστής κ. Σωτ. Χατζηγάκης […] και έγεινεν αντικείμενον ζωηροτάτων εκδηλώσεων συμπαθείας. Κατάκοπος με ζωηρότατα και εμφανέστατα τα δείγματα των κακουχιών ζωγραφισμένων εκδηλώτατα εις το πρόσωπόν του ο κ. Χατζηγάκης κατήλθε του ημιόνου του κατασπαζόμενος τους ανεψιούς του κ. Αλέκον και Μήτσον Χατζηγάκην».

φωτ.1: Λεπτομέρεια από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Θάρρος» της 9ης-9-1929 με πρώτο θέμα την απαγωγή.
φωτ.2: Πορτρέτο του Γερουσιαστή, Σωτήρη Χατζηγάκη, δημοσιευμένο στις 12-9-1929 στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Η Βραδυνή»
φωτ.2: Φωτογραφία των οικογενειών Χατζηγάκη και Αβέρωφ όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» στις 12-9-1929
φωτ.3: Ο Γερουσιαστής Σωτήρης Χατζηγάκης επιστρέφει από την αιχμαλωσία. Πηγή: εφημερίδα «Ακρόπολις», 18-9-1929

___
Σωτήριος Χατζηγάκης του Ιωάννη (1854-1932)
Ο μακροβιότερος πολιτευτής σε εθνικό επίπεδο της οικογένειας Χατζηγάκη, διετέλεσε Βουλευτής (1885-1928) και Γερουσιαστής (1929-1932) της επαρχίας Τρικάλων.  Απεβίωσε εν ενεργεία Γερουσιαστής στις 21-4-1932.