Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη με έδρα την Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση Ερευνητή.

Κατεβάστε το έγγραφο προκήρυξης θέσης